Det per­fek­te men­ne­ske er en uto­pi

BT - - DEBAT -

Og hvil­ke an­dre ska­van­ker – el­ler ta­len­ter – bæ­rer det kom­men­de men­ne­ske på? IN­DEN FOR EN over­sku­e­lig frem­tid vil vi kun­ne fra­væl­ge børn med egen­ska­ber, vi ik­ke øn­sker, og til­væl­ge de børn, vi fo­re­træk­ker. Så hand­ler det ik­ke kun om downs syn­drom, men må­ske og­så om ud­se­en­de el­ler ev­ner.

BT brin­ger i dag en ar­ti­kel om Sø­ren og Git­te Fri­is Han­sen. De valg­te at få de­res barn, selv om skan­nin­gen vi­ste, at det hav­de downs syn­drom. De­res valg er ik­ke me­re rig­tigt el­ler bed­re end dem, der ta­ger den mod­sat­te be­slut­ning. Men det er tan­ke­væk­ken­de at læ­se om de­res er­fa­rin­ger. De le­ver det liv, de øn­sker – trods et barn med downs syn­drom. » Vi gør al­le de ting, vi har lyst til, og vi har ik­ke lagt vo­res liv om, « for­tæl­ler Sø­ren Fri­is Han­sen. DET PER­FEK­TE MEN­NE­SKE er en il­lu­sion. Vi er al­le født og fyldt med fejl; det er net­op det, der gør os til men­ne­sker. Der­for er jag­ten på det per­fek­te men­ne­ske en far­lig vej, som ik­ke nød­ven­dig­vis gør os me­re lyk­ke­li­ge.

ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.