Hvor­for op­da­ger vi ik­ke vold i fængs­ler­ne?

BT - - DEBAT -

Det kan væ­re livs­far­ligt at af­so­ne i et dansk fængsel. Ind­sat­te bli­ver over­fal­det af an­dre ind­sat­te, og vol­den er ek­strem. Me­get af vol­den sker i det skjulte, og mis­hand­lin­gen kan væ­re lang­va­rig – uden at vag­ter­ne op­da­ger det. DR Do­ku­men­tar for­tæl­ler hi­sto­ri­en om vold bag trem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.