Jø­de­ha­der­ne

BT - - DEBAT -

Jø­de­ha­der­ne øn­sker sta­ten Is­ra­el og jø­de­r­ne ud­ryd­det. De palæsti­nen­si­ske tals­mænd, der på­står, at ter­r­oren mod jø­di­ske mål i og uden for Is­ra­el ale­ne hand­ler om ’ be­sæt­tel­se’ og ’ bo­sæt­tel­se’, vild­le­der of­fent­lig­he­den. Må vi min­de om, at sid­ste gang Is­ra­el op­gav en be­sæt­tel­se, re­a­ge­re­de palæsti­nen­se­re med me­re vold og ter­ror.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.