Så stop da kri­gen – Is­ra­el!

BT - - DEBAT -

Det har ik­ke skor­tet på ad­vars­ler fra Is­ra­els ven­ner i USA og Eu­ro­pa, men det har ik­ke afh oldt lan­det fra at fort­sæt­te sin ud­byg­ning af bo­sæt­tel­ser­ne og der­med skær­pe den al­le­re­de skar­pe kon­fl ikt. Det vil væ­re ulyk­ke­ligt, hvis re­sul­ta­tet af Ne­ta­ny­a­hus ufor­son­lig­hed bli­ver en ny palæsti­nen­sisk in­ti­fa­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.