DOWNS SYN­DROM

BT - - NYHEDER -

Per­so­ner født med syn­dro­met er psykisk ud­vik­lings­hæm­me­de og har svæ­re­re ved at til­eg­ne sig vi­den.

Skyl­des en fejl un­der cel­le­de­lin­gen, når et æg bli­ver be­frug­tet. Per­so­ner med downs syn­drom har 47 kro­mo­so­mer mod nor­malt 46 kro­mo­so­mer. En ud af hver 1.000 le­ven­de­fød­te har downs.

Så man­ge er født med downs syn­drom i Dan­mark: 2013: 23 2012: 23 2011: 21 2010: 21 2009: 26 2008: 29 2007: 27

86 børn blev i 2011 født i Nor­ge med downs. 135 blev der født i Sve­ri­ge med syn­dro­met i 2012.

93 pct. af gravi­de kvin­der i Dan­mark si­ger ja til til­bud­det om en foster­un­der­sø­gel­se, der kan vur­de­re ri­si­ko­en for downs syn­drom.

98 pct. væl­ger en abort i de til­fæl­de, hvor det vi­ser sig, at foste­ret har downs. KILDE: LANDS­FOR­E­NIN­GEN FOR DOWNS SYN­DROM OG DANSK CYTO­GE­NE­TISK

CEN­TRAL­RE­GI­STER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.