Mol­ly Lys­holm Torp, 10 år, og Lou­i­se Lys­holm Torp, 37 år. Fra Ve­sta­ma­ger

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son | ca­ca@ bt. dk Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Hvad tæn­ker I om, at vi skal mø­de Sve­ri­ge?

» Det er en af de stør­re ting at mø­de Sve­ri­ge. Det er na­bokri­gen, og der­for er det og­så ret vig­tigt, at vi vin­der. Nu er vi to ik­ke li­ge de stør­ste fod­bold­fans, men det hand­ler nok om dansk stolt­hed – vi skal slå de sven­ske­re. «

Hvem er bedst?

» Det er Dan­mark da. Ni­ck­las Bendt­ner er i hvert fald rig­tig god. «

Og på hvil­ke om­rå­der slår sven­sker­ne så os?

» De har en vir­ke­lig flot na­tur, og så kan man stå på ski i Sve­ri­ge, det er ret sejt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.