Ran­di Mar­gre­te Ni­el­sen, 59 år. Fra Fre­de­riks­berg

BT - - NYHEDER -

Hvor­for er det vig­tigt at vin­de over Sve­ri­ge?

» Det er jo et ar­vefjen­de­op­gør. Sve­ri­ge er vo­res na­bo­land, så selv­føl­ge­lig skal vi slå dem. «

Men hvem har så den bed­ste fod­bold­spil­ler?

» Man ta­ler jo me­get om Zla­tan, men jeg tror og­så, at Ni­ck­las Bendt­ner kan no­get, når han har en god dag. Han er ik­ke så tos­set. Vi har fi­re- fem spil­le­re, som gør det godt, så vi kan godt slå Zla­tan og co. «

På hvil­ke an­dre om­rå­der kan Sve­ri­ge så slå os?

» De slår os mu­si­kalsk, og rent un­der­hold­nings­mæs­sigt på tv kan de og­så no­get. Til gen­gæld er vi stær­ke­re i de fle­ste sport­s­di­sci­pli­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.