Dra­gan Jovic og Slavi­ca Jovic. Fra Mal­mø

BT - - NYHEDER -

Hvor­for er det vig­tigt at vin­de over dan­sker­ne?

» For­di vi har en lang hi­sto­rie, hvor vi har kæm­pet mod hin­an­den, så selv­føl­ge­lig er det vig­tigt for Sve­ri­ge at vin­de i fod­bold. «

Hvem har den bed­ste fod­bold­spil­ler?

» Uden tvivl Sve­ri­ge. Vi har Zla­tan – han er en ener. Dan­mark er dyg­ti­ge, men Sve­ri­ge er li­ge lidt bed­re. «

Men på hvil­ke om­rå­der ban­ker Dan­mark så Sve­ri­ge?

» I er bed­re til hånd­bold. Men el­lers min­der Dan­mark og Sve­ri­ge jo me­get om hin­an­den, så vi ser ik­ke den sto­re for­skel. Vi har dog et smuk­ke­re land­skab end dan­sker­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.