Da­ni­el Jans­son, 14 år, Ali Bouta­lieb, 13 år, Ro­bert Jans­son, 40 år og Isa­bel­la Jans­son, 42 år. Fra Mal­mø

BT - - NYHEDER -

Hvem vin­der, når Dan­mark skal mø­de Sve­ri­ge?

» Vi vil ger­ne ha­ve, at Sve­ri­ge vin­der, men vi tror, det bli­ver Dan­mark. I har vun­det flest gan­ge ind­til vi­de­re, og det sven­ske lands­hold spil­ler ik­ke så godt li­ge nu. «

Zla­tan Ibra­him­ovic el­ler Ni­ck­las Bendt­ner – hvem er bedst?

» Bendt­ner? Nej, nej, nej, det er helt sik­kert Zla­tan. «

Men hvis I ik­ke vin­der i fod­bold, hvor kan I så slå os?

» Sve­ri­ge er bed­re på al­le punk­ter – for­u­den fod­bold. Haha. Nej, men vi er ek­sem­pel­vis på fle­re om­rå­der et me­re to­le­rant land end Dan­mark. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.