Pelle Al­l­ro­th, 68 år, og Le­na Kulstad, 67 år. Fra Lom­ma

BT - - NYHEDER -

Hvad tæn­ker I om, at I skal mø­de Dan­mark?

» Det bli­ver spæn­den­de. Det er al­tid vig­tigt at vin­de over dan­sker­ne, og det tror vi og­så på, at vi gør. «

Hvor­for er det så vig­tigt?

» Det er ba­re al­tid en kamp. Vi lig­ger jo si­de om si­de, så det er ba­re vig­tigt – det er na­bokrig. «

Zla­tan Ibra­him­ovic el­ler Ni­ck­las Bendt­ner – hvem er bedst?

» Helt klart Zla­tan – ham kan I ik­ke ham­le op med. «

Okay, men hvad kan Dan­mark så, som Sve­ri­ge ik­ke kan?

» Je­res øl har al­tid væ­ret bed­re – bå­de Carls­berg, Faxe og fle­re an­dre. Og så er I dyg­ti­ge­re end os i sejlsport. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.