Al-Qa­e­da- leder dræbt i luf­tan­greb

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen | BNB

Sa­na­fi al- Nasr, det højt­stå­en­de med­lem af al-Qa­e­da- grup­pen Khora­san, er ble­vet dræbt i et ame­ri­kansk luf­tan­greb i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en tors­dag.

Op­lys­nin­ger­ne be­kræf­tes af det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um Pen­ta­gon, skri­ver CNN. Efa­ren bag­mand

Den sau­disk­fød­te Sa­na­fi al-Nasr, hvis ful­de navn var Ab­dul Muhsin Ab­dul­lah Ibra­him Al- Sha­rikh, var det øver­ste med­lem af Khora­san, der er en grup­pe af er­far­ne al- Qa­e­da- ji­ha­di­ster i Sy­ri­en. Sam­ti­dig har Sa­na­fi al- Nasr tid­li­ge­re væ­ret an­svar­lig for øko­no­mi­en i al- Qa­e­da.

» Den­ne ope­ra­tion er et be­ty­de­ligt til­ba­ge­slag for Khora­san- grup­pens pla­ner om at an­gri­be USA og vo­res al­li­e­re­de. End­nu en gang be­vi­ser det, at de, der for­sø­ger at gø­re os ondt, ik­ke er uden for vo­res ræk­ke­vid­de, « ud­ta­ler for­svars­mi­ni­ster Ash Car­ter i en ud­ta­lel­se, iføl­ge CNN, med hen­vis­ning til, at Khora­san har som er­klæ­ret mål at an­gri­be Ve­sten.

» Al- Nasr var en er­fa­ren ji­ha­dist med stor er­fa­ring i at ka­na­li­se­re pen­ge og kri­ge­re til al- Qa­e­da, « si­ger for­svars­mi­ni­ste­ren.

Lør­dag for­lød det, at Sa­na­fi alNasr var ble­vet dræbt i et rus­sisk luf­tan­greb i provin­sen Alep­po. Men nu er det alt­så ble­vet be­kræf­tet, at det var et ame­ri­kansk luf­tan­greb, der dræb­te den be­ryg­te­de al- Qa­e­da­le­der.

Al- Qa­e­da- le­de­ren Sa­na­fi al- Nasr er ble­vet dræbt i et ame­ri­kansk luf­tan­greb i Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.