FAK­TA OM LAND­BRU­GET

BT - - NYHEDER -

I 1960 var der 196.100 land­brug i Dan­mark, som hav­de et gen­nem­snit­ligt mar­ka­re­al på 15,5 hektar. Sid­ste år blev tal­let op­gjort til 37.949 land­brug og et gen­nem­snit på 67 ha. Men hvor en stor del af be­drif­ter­ne i 1960 lig­ne­de gen­nem­snit­tet, er for­de­lin­gen en helt an­den i dag, hvor et par tu­sin­de be­drif­ter har over 400 ha.

Ren plan­teavl ud­gør i dag den stør­ste del af be­drif­ter­ne. Mens kvæg- og svi­ne­avl i 1970 ud­gjor­de 68 pct., var tal­let i 2007 fal­det til fi­re pct.

Land­brugs­støt­ten, som fulg­te med ind­træ­del­sen i EF i 1973, har på godt og ondt haft stor ind­fly­del­se på ud­vik­lin­gen in­den­for land­bru­get, bl. a. sam­men­læg­nin­gen af be­drif­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.