Grib broc­co­li­en

BT - - SUNDHED -

1 Din kost har af­gø­ren­de be­ty dning for, om du i frem­ti­den vil ud­vik­le de­mens. Der­for er det bed­ste, du kan gø­re, at læg­ge din kost om til så­kaldt mid­del­havskost, der er rig på fe­de fi sk med de gavn­li­ge om­e­ga 3- fedt­sy­rer, bælg­frug­ter, grønt­sa­ger og plan­te­o­li­er, især oli­veno­lie. Sørg og­så for, at din kost er så va­ri­e­ret og fedt­fat­tig som mu­ligt. Gå eft er ma­gert kød, vælg fuld­kornspro­duk­ter og hold dig til fedt­fat­ti­ge me­je­ri­pro­duk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.