Kvit smø­gen

BT - - SUNDHED -

3 Ryg­ning hæm­mer blodtil­førs­len til hjernen. Pul­se­ri­et kan der­med ska­de din ind­læ­rings­ev­ne og hukom­mel­se, der kan fø­re til de­mens. Især stor­ry­ge­re er i fa­rezo­nen for at få de­mens, vi­ser forsk­ning. Det er ty pisk per­so­ner, der har rø­get 20 ci­ga­ret­ter om da­gen i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de på over 55 år. Forsk­nin­gen ty der dog sam­ti­dig på, at, at ri­si­ko­en for de­mens fal­der, hvis man hol­der op med at ry­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.