Hold øje med ko­leste­rol

BT - - SUNDHED -

6 Ud­over at for­hø­jet ko­leste­rol kan be­ty de, at du ud­vik­ler hjer­te- kar- syg­dom, er for­hø­jet ko­leste­rol – og især åre­for­kal­k­ning i hals­pulsår­en – og­så for­bun­det med en øget ri­si­ko for alzheimer. Det skyl­des, at forsnævrin­gen kan ned­sæt­te blod­for­sy­nin­gen til hjernen, så den får for lidt blod. Der­u­d­over ty der no­get på, at pa­tien­ter, der ta­ger ko­leste­rols­æn­ken­de læ­ge­mid­ler, bl. a. stat­i­ner, har en ned­sat ri­si­ko for at ud­vik­le de­mens. Husk, at du al­drig bør ta­ge me­di­cin uden at rå­d­fø­re dig med din læ­ge, da stat­i­ner kan ha­ve en ræk­ke al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.