Få sty r på blod­tryk­ket

BT - - SUNDHED -

7 Det la­ve blodtryk, det di­a­sto­li­ske, er det tryk, som blo­det udø­ver på blod­kar­re­nes væg­ge, når hjer­tet fyl­des med blod. Hvis det bli­ver for lavt ( min­dre end 70 mm Hg), kan hjer­tet ha­ve svært ved at pum­pe nok blod ud i de mind­ste for­gre­nin­ger af hjer­nens blod­kar, hvil­ket kan øge ri­si­ko­en for de­mens. Omvendt kan det hø­je blodtryk, det sy­sto­li­ske, ud­gø­re en for­hø­jet ri­si­ko for de­mens, hvis det er for højt ( over 160 mm Hg). Ri­si­ko­en er størst, hvis man bå­de har for­hø­jet blodtryk og for­hø­jet ko­leste­rol. Dit blodtryk bør væ­re ca. 120/ 80 mm Hg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.