Gigt­me­di­cin be­skyt­ter og­så

BT - - SUNDHED -

5 De så­kald­te NSAID- mid­ler, f. eks. Ibupro­fen, der især an­ven­des som smer­testil­len­de og be­tæn­del­ses­hæm­men­de me­di­cin til bl. a. be­hand­ling af gigt, har en be­skyt­ten­de eff ekt mod alzheimer. Alzheimer ledsa­ges bl. a. af en art be­tæn­del­ses­re­ak­tion i hjernen, som alt­så har vist sig at kun­ne på­vir­kes ved me­di­cin, der nor­malt bru­ges til be­tæn­del­se i led­dene. Husk dog, at du al­drig bør ta­ge me­di­cin uden at rå­d­fø­re dig med din læ­ge, da der kan væ­re al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger ved at ta­ge NSAID- mid­ler, bl. a. ma­ve­sår og in­dre blød­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.