De­mens i Dan­mark

BT - - SUNDHED -

De­mens er en sam­le­be­teg­nel­se for en til­stand, hvor de men­tale fær­dig­he­der bli­ver svæk­ket som føl­ge af sy­ge­li­ge for­an­drin­ger i hjernen. De hyp­pig­ste de­mens­syg­dom­me in­de­bæ­rer of­te, at be­stem­te hjer­ne­cel­ler går til grun­de. Til den grup­pe hø­rer ek­sem­pel­vis alzheimer. Hver tredje dan­sker over 65 år vil dø med en de­mens­syg­dom. Det gør de­mens til den fem­te hyp­pig­ste dødsår­sag i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.