Dan­marks kvin­de­li­ge svar på Ni­ck Ca­ve gør det igen

BT - - KULTUR - Ivan Rod | Gaff a

Kira Skov ’ May Your Mind Explo­de A Blos­som Tree’

Selv om der for hvert nyt al­bum er no­get ab­so­lut gen­ken­de­ligt over Kira Sko­vs ud­tryk, så be­træ­der hun og­så hver gang nye sti­er, og dét er bå­de ud­for­dren­de og godt. Det er ud­for­dren­de, for­di man som de­di­ke­ret lyt­ter skal ori­en­te­re sig på ny, det er godt, for­di hun med de nye sti­er re­elt øger sin egen spænd­vid­de og frem­tids­sik­rer sin egen kunst.

’ Now I Know’, åb­nings­num­me­ret på hen­des nye al­bum, der kan for­stås som en op­føl­ger til suc­cesal­bum­met ’ When We We­re Gent­le’, er ik­ke li­ge min kop te. Det min­der om en elek­tri­fi ce­ret Ni­ck Ca­ve, når han er i sit al­ler­mør­ke­ste og mest grum­py hjør­ne.

Kira Skov ram­mer ige­ni­gen højt på ska­la­en med sin mør­ke og foru­ro­li­gen­de, drøm­men­de og ly­ri­ske in­di­epop. ’ May Your Mind Explo­de A Blos­som Tree’ er et ab­so­lut vel­lyk­ket, velskre­vet, vel for­løst al­bum. Læs he­le an­mel­del­sen

på gaff a. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.