Julie Bert­hel­sen er ble­vet mor

San­ge­r­in­den Julie Bert­hel­sen og hånd­bold- kæ­re­sten Mi­nik Hø­egh er ble­vet for­æl­dre til en lil­le pi­ge.

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@ bt. dk

Fem lan­ge da­ge over ter­min måt­te den 36- åri­ge san­ge­r­in­de Julie Bert­hel­sen gå, før hen­des dat­ter vil­le ud til ver­den. Det ske­te søn­dag klok­ken 12.59, for­tæl­ler san­ge­r­in­den på sin blog.

» I dag er vi ble­vet for­æl­dre igen. En smuk dat­ter kom til ver­den kl. 12.59 – alt gik godt, hun er sund og rask. 51 cm og 3.735 gr Sto­re­bror er stolt og me­get sød, hans før­ste ord, da han så lil­le­sø­ster, var: nååååh! « skri­ver Julie Bert­hel­sen på sin blog.

Så sent som fre­dag af­ten lag­de hun bil­le­der ud af sin sto­re ma­ve på sin blog, som hu­ses af Ma­s­cha Vangs nye blog­ger­fæl­les­skab Blog­ly, hvor hun un­dre­de sig over for­sin­kel­sen, for­di hen­des første­fød­te kom in­den ter­min, og for­di an­den­gangs­fø­de­n­de ty­pisk og­så fø­der tid­li­ge­re. Der­for var hun med si­ne eg­ne ord bå­de tung, træt og utå­l­mo­dig af at ven­te.

Søn­dag meld­te ’ tø­sepi­gen’ en­de­lig sin an­komst. Hun skal hed­de Sia og bli­ver lil­le­sø­ster til Cas­per, som kom til ver­den i 2012. » Vi er gla­de og lyk­ke­li­ge. « Julie Bert­hel­sen og Mi­nik Da­hl Hø­egh, der er pro­fes­sio­nel hånd­bold­spil­ler, har dan­net par si­den 2008.

FO­TO: BLOG­LY

Det blev en pi­ge. Julie Bert­hel­sen fød­te

i går sit an­det barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.