3- årig dreng skudt af sin 6- åri­ge bror

Chi­ca­go er i chok ef­ter en tragisk dødsu­lyk­ke lør­dag, hvor en kun 3-årig dreng blev skudt i ho­ve­det. Af sin egen bror på 6.

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son | suss@ bt. dk

Iføl­ge po­li­ti­et lå den lad­te pi­stol oven­på kø­le­ska­bet i fa­mi­li­en San­ti­a­gos hjem, da den 6- åri­ge dreng greb den og skød den kun 3- åri­ge Ei­an.

Et fa­mi­lie­med­lem kør­te ham om­gå­en­de til ho­spi­ta­let, men ved an­kom­sten var den lil­le dreng al­le­re­de død. Ei­ans far Mi­cha­el San­ti­a­go er nu ble­vet sig­tet i den tragiske sag. Det var ham, der hav­de ef­ter­ladt den lad­te pi­stol frem­me. Og sig­tel­sen ly­der der­for på at brin­ge et barn i fa­re.

Iføl­ge hans for­kla­ring til po­li­ti­et er han tid­li­ge­re ban­de­med­lem, og pi­sto­len var nød­ven­dig for hans og fa­mi­li­ens sik­ker­hed.

De to søn­ner var midt i en leg, hvor de le­ge­de fang ty­ven, og den æld­ste søn gik til­sy­ne­la­den­de så me­get op i sin rol­le, at han greb pi­sto­len og fy­re­de den af i ho­ve­det på sin lil­le­bror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.