ZLÅ SÅ ZLA­TAN

Vilde Zla­tan Ibra­him­ovic

BT - - SPORTEN -

Sve­ri­ge og Zla­tan. Et ord du ik­ke kan si­ge uden at si­ge det an­det. Og sven­ske og dan­ske me­di­er er og­så eni­ge om, at alt kan ske, så læn­ge du har en spil­ler som Zla­tan. Men hvad kan den sort­hå­re­de sven­sker med bos­ni­ske rød­der egent­lig?

4. ok­to­ber brød Zla­tan Ibra­him­ovic Pa­ris Saint Ger­mains le­gen­da­ri­ske po­rtu­gi­ser Pau­le­tas må­l­re­kord i klub­ben, da han score­de sit mål num­mer 110 for den fran­ske stor­klub. På blot tre og en halv sæ­son. En re­kord han se­ne­re har ud­byg­get til 112 mål i 138 kam­pe. 41 af dem faldt i sæ­so­nen 12/ 13, som er Zla­tans bed­ste på klub­plan.

En van­vit­tig mål­sta­ti­stik, der ik­ke kun har fo­re­gå­et i det fran­ske. På lands­hol­det har Sve­ri­ges num­mer et sco­ret 59 mål i 109 kam­pe, hvil­ket gør sven­ske­ren til den 15. bed­ste må­l­ræv på samt­li­ge lands­hold gen­nem ti­der­ne. I EM- kva­li­fi ka­tio­nen nå­e­de Zla­tan op på ot­te mål i de 10 kam­pe. Kun over­gå­et af Ro­bert Lewan­dowskis 13 for Po­len.

På den helt sto­re sce­ne i Cham­pions Le­ague har man­den med sit eget ord, zla­ta­ne­ra, ( at do­mi­ne­re red.) sco­ret 37 gan­ge, hvil­ket er 11. fl est af al­le. 10 af dem la­ve­de han på blot én sæ­son i 13/ 14 for PSG, hvil­ket kun ni an­dre spil­le­re har gjort bed­re no­gen­sin­de. Den 195 cen­ti­me­ter hø­je og 95 ki­lo tun­ge an­gri­ber har 11 liga­tit­ler på cv’et fra sin kar­ri­e­re, der gik gen­nem Mal­mø, Ajax, Ju­ven­tus, In­ter Milan, Bar­ce­lo­na, AC Milan og PSG. He­le ti­tel- cv’et står på 24 sty ks, og det ene­ste sven­ske­ren ik­ke har vun­det på klub­plan er Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.