ER DET NU, DE MAN­GE KAM­PE GI­VER SIG UD­SLAG I MANG­LEN­DE RE­SUL­TA­TER?

BT - - SPORTEN -

Sva­ret på det får vi i de kom­men­de uger. Men fak­tum er, at FC Midtjyl­land i øje­blik­ket trom­ler vi­de­re med et selvvalgt de­ci­me­ret hold i Su­per­liga­en. Det var ik­ke pran­gen­de mod Ran­ders, men hvad gør det, når træ­ner Jess Thorup kan smi­de sid­ste sæ­sons top­sco­rer ind på top­pen ved stil­lin­gen 1- 1? Jeg er over­ra­sket over, at FCM har kun­net hol­de dam­pen op­pe, selv om det i fl ere kam­pe har væ­ret mar­gi­nal­spil­le­re, der får chan­cen for at spa­re etab­le­re­de nav­ne. Jeg har dog svært ved at se, hvor­dan FCM skal fort­sæt­te fær­den i den kom­men­de tid, hvor der ven­ter kam­pe i Su­per­liga­en, Eu­ro­pa Le­ague og po­kal­tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.