HVOR­NÅR FÅR KENT NI­EL­SEN STA­BI­LI­SE­RET DET FOR­SVAR?

BT - - SPORTEN -

Al ære og respekt for Søn­derjyske, der slår hår­de­re end de­res vægt­klas­se by­der – for nu at om­skri­ve et Ba­ra­ck Oba­ma- ci­tat til Su­per­liga­en. Men jeg un­drer mig såre over OB. Man solg­te to solide mid­ter­for­sva­re­re i trans­fer­vin­du­et, men har eft er min vur­de­ring ik­ke er­stat­nin­ger­ne, der kan eft er­le­ve Kent Ni­el­sens øn­ske om at spil­le sig ud af van­ske­lig­he­der­ne. Tag nu Søn­derjy­skes ud­lig­ning til 1- 1 lør­dag aft en: Det var et stilstu­die i mang­len­de or­ga­ni­sa­tion, da man mi­ster bol­den i op­byg­nings­fa­sen og bli­ver ramt af en kon­tra, der ud­lø­ser en scor­ing. OB har en fryg­tind­g­y­den­de off en­siv, men man le­ve­rer un­der for­ven­tet på grund af for­sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.