ER DET NU, SAN­TAN­DER KOM­MER BRA­GEN­DE?

BT - - SPORTEN -

Et mål mod liga­ens ab­so­lut­te bund­prop – skul­le det vir­ke­lig væ­re nok, fri­stes man til at spør­ge den an­den vej. Men jeg er sik­ker på, at Fe­de­ri­co San­tan­ders scor­ing eft er en halv ti­me – godt he­a­det ind, iøvrigt – er me­re vig­tigt end som så. For selv­føl­ge­lig er der tårn­hø­je for­vent­nin­ger til en mand, der ko­ste­de FC Kø­ben­havn så man­ge pen­ge, og selv­føl­ge­lig bli­ver det så mødt med skuff el­se, når man ik­ke le­ve­rer det, man er hen­tet til. San­tan­der har man­ge kva­li­te­ter iøvrigt, men det hø­rer med til bil­le­det, at han har væ­ret god til at gø­re med­spil­ler­ne bed­re. Men det er nu, hvor for­løs­nin­gen en­de­lig ind­fandt sig, at San­tan­der skal vi­se, at han er mil­li­o­ner­ne værd. Så ja, mit bud er, at det er nu, der bli­ver be­talt til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.