HALVAN­DEN MÅ­NED EF­TER TRANS­FER­VIN­DU­ET – SER VI EN­DE­LIG DE NYE AGF- SPIL­LE­RES PO­TEN­TI­A­LE?

BT - - SPORTEN -

No­get ty der på det. Elez, Khodzha­ni­i­a­zov, Mi­ka­novic og Cavric star­te­de al­le in­de mod FC Nord­s­jæl­land – og gjor­de det godt. Man vid­ste i AGF, at der skul­le hen­tes nye spil­le­re, da man ryk­ke­de op i Su­per­liga­en, og jeg skal love for, at der kom et hav af nav­ne til Aar­hus. Men det har ta­get sin tid, før de sat­te et aft ryk. For AGF var det af gi­gan­tisk be­ty dning, at man fi k den før­ste re­el­le sejr i må­neds­vis. Nu er nedryk­nings­stre­gen for al­vor et sty kke væk – der er 11 po­int ned til Ho­bro, og det gi­ver den nød­ven­di­ge ro til at fo­ku­se­re på an­det end nedryk­ning. Men li­ge en po­in­te til Mor­ten Wieg­horst: Lad væ­re med at pi­ve over kri­sesnak­ken. Der vil al­tid væ­re pres i en klub som AGF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.