ER RIZA DUR­MI­SI SU­PER­LIGA­ENS NÆ­STE GULD­FUGL?

BT - - SPORTEN -

Alt­så – han bli­ver ik­ke solgt som den dy­re­ste ud af den bed­ste dan­ske ræk­ke, men det va­rer ik­ke lang tid, før han er for­tid i Brønd­by. Jeg er ret vild med ba­ck­en med de al­ban­ske rød­der, for­di han har så stor en tro på eg­ne ev­ner. Han er hur­tig og han er an­grebs­ivrig – og så er han målfarlig. Kom­bi­na­tio­nen af de ele­men­ter kan gi­ve en heft ig salgs­sum, som øko­no­misk skran­ten­de Brønd­by nok ik­ke vil væ­re i stand til at mod­stå. El­lers var der ik­ke me­get i kam­pen i Vi­borg, der gav grund til at kip­pe med den blågu­le vim­pel. Vi­borg var bedst i spil­let, Brønd­by mest eff ek­tiv for­an mål – især takket væ­re Riza Dur­mi­sis as­sist. Den knægt skal nok kom­me langt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.