Na­po­li rej­ser til Her­ning med sejr

BT - - SPORTEN -

Midt i al bal­la­den på He­den spil­le­de FC Midtjyl­lands kom­men­de Eu­ro­pa Le­agu­e­mod­stan­der, Na­po­li, i Se­rie A. Og ita­li­e­ner­ne an­kom­mer til He­den med selv­til­lid i slik­hå­ret ef­ter gårs­da­gens 2- 1- sejr over Se­rie As top­hold, Fi­o­ren­ti­na. Ef­ter en sløj sæ­son­start med blot to po­int i de før­ste tre kam­pe er Na­po­li kom­met langt bed­re med – med fi­re sej­re og en uaf­gjort i de se­ne­ste fem kam­pe.

Sam­ti­dig har Na­po­li vun­det beg­ge de­res op­gør i Eu­ro­pa Le­ague - det sam­me har FC Midtjyl­land - så det bli­ver to knivskar­pe mand­ska­ber, der mø­des på MCH Are­na på tors­dag.

Na­po­lis Loren­zo In­sig­ne score­de topop­gø­ret til 1- 0 ét mi­nut in­de i an­den halv­leg. Fø­rin­gen holdt til 20 mi­nut­ter før tid, hvor Ni­ko­la Ka­li­nic ud­lig­ne­de. Men blot et mi­nut ef­ter blev Gon­za­lo Hi­gu­aín sendt i dyb­den, og som fem gan­ge tid­li­ge­re i sæ­so­nen score­de den tid­li­ge­re Re­al Madrid- bom­ber sik­kert til 2- 1 og slut­re­sul­ta­tet. Med sej­ren ry­ger Na­po­li op på en fo­re­lø­big fjer­de­plads, tre po­int ef­ter net­op Fi­o­ren­ti­na på top­pen.

La­zio der­i­mod mi­ste­de lidt ter­ræn i top­pen, da hol­det tab­te til Sas­suo­lu med 1- 2 på ude­ba­ne. Der­med ind­ta­ger Sassuolo en over­ra­sken­de fem­te­plads li­ge ef­ter Na­po­li.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.