Hor­sens og Vej­le tab­te ter­ræn

BT - - SPORTEN -

Så­vel Vej­le som Hor­sens måt­te no­te­re ne­der­lag i 1. di­vi­sion, mens bå­de Lyng­by og Vend­sy­s­sel har kurs mod Su­per­liga­en.

Ef­ter den se­ne sejr over FC Fre­de­ri­cia på ude­ba­ne hav­de Vej­le hå­bet på tre po­int hjem­me mod Ski­ve, og vej­len­ser­ne var da og­så for­an bå­de 1- 0 og 2- 1, men det blev ski­bo­nit­ter­ne, der tog sej­ren hjem, da Mi­ka­el Uhre ud­lig­ne­de til 2- 2 ef­ter et fint ind­læg, hvor­ef­ter Jes­per Hen­rik­sen fi­re mi­nut­ter før tid ud­nyt­te­de en fejl­af­le­ve­ring fra Vej­les 31- åri­ge fød­sel­ar, St­ef­fen Ki­el­strup, til at sco­re sej­rs­må­let.

Vej­le lå in­den den­ne run­de på tred­je­plad­sen i 1. di­vi­sion, og det gør klub­ben sta­dig, for ri­va­ler­ne fra AC Hor­sens måt­te se sig slå­et på hjem­me­ba­ne af Vend­sy­s­sel FF takket væ­re et tid­ligt mål af Mads Gre­ve. Der­med er ven­del­bo­er­ne gå­et i ud­brud i top­pen af ræk­ken sam­men med fø­rer­hol­det Lyng­by, der hjem­me vandt 3- 1 over FC Roskil­de. Dom­kir­ke­by­ens ud­valg­te måt­te spil­le de sid­ste 20 mi­nut­ter af kam­pen med kun 10 spil­le­re ef­ter en ud­vis­ning af Si­mon Ri­ch­ter.

De tre øver­ste hold ryk­ker op i den­ne sæ­son, og der kan bli­ve stor spæn­ding om tred­je­plad­sen, for FC Fre­de­ri­cia vandt 1- 0 i Sla­gel­se over træ­ner Ove Pe­der­sens tid­li­ge­re klub, FC Vestsjæl­land. Den­nis Hø­egh stod for kam­pens en­li­ge træf­fer i sy­ven­de mi­nut. Der­med er Fre­de­ri­cia kun et po­int ef­ter så­vel Vej­le som Hor­sens. I bun­den er Superliga- nedryk­ker­ne fra FC Vestsjæl­land til gen­gæld ved at væ­re iso­le­ret, da Næst­ved vandt 1- 0 over HB Kø­ge på et sent mål af Ke­vin Be­ch­mann Timm.

FC Vestsjæl­land har syv po­int på ræk­kens sid­ste­plads, og der er fi­re po­int op til den frel­sen­de næst­sid­ste­plads, som Næst­ved ind­ta­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.