Wass og Vi­go til tops med sejr

BT - - SPORTEN - SPANSK EVEN­TYR

ven­de start på den span­ske sæ­son.

I går gik det bedst for Wass’ ly­se­blå Vi­go- kri­ge­re, der på en 2- 1- scor­ing af No­li­to i kam­pens sid­ste mi­nut stjal de tre po­int. Det sen­der Cel­ta Vi­gos fo­re­lø­bi­ge po­int­to­tal op på 18 – sam­me an­tal som Re­al Madrid, der fø­rer liga­en på grund af en bed­re målsco­re. Og­så FC Bar­ce­lo­na er på 18 po­int, men de har en dår­li­ge­re målsco­re end Cel­ta Vi­go.

Da­ni­el Wass var som sæd­van­lig en del af Cel­ta Vi­gos cen­tra­le tre­mands­midt­ba­ne, hvor han bi­drog med et stort lø­be­ar­bej­de og fik en ad­var­sel. Da­ni­el Wass har si­den skif­tet fra fran­ske Evi­an til­spil­let sig en fast plads hos Cel­ta Vi­go, som ef­ter ot­te liga­kam­pe fort­sat er ube­sej­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.