Hol­land­sk ’ Lewan­dowski’ i jom­fru­sejr

BT - - SPORTEN -

Newcast­les hol­land­ske nyind­køb Ge­or­gi­nio Wi­j­nal­dum gik må­la­mok, da The Mag­pies vandt sæ­so­nens før­ste sejr hjem­me over Norwich. He­le fi­re gan­ge nå­e­de den 24- åri­ge hol­læn­der at sæt­te bol­den bag Jo­hn Rud­dy i ’ ka­na­ri­e­fug­le­nes’ bur, der hav­de en trist dag på grønsvæ­ren. For ud­over Wi­j­nal­dums fi­re kas­ser, score­de Newcast­les to an­dre nyind­køb, span­ske Ay­oze og ser­bi­ske Alek­s­an­dar Mi­tro­vic i 6- 2- tri­um­fen.

Kam­pen lig­ne­de el­lers ik­ke en yd­my­gel­se af Norwich ved pau­sen, hvor en van­vit­tig fem­måls- halv­leg, end­te 3- 2 til Newcast­le. Først ud­lig­ne­de Norwi­chs Die­u­merci Mbo­ka­ni Wil­na­j­dums fø­rings­mål, og se­ne­re re­du­ce­re­de Norwi­ch­top­sco­re­ren, Nat­han Red­mond, til pau­sestil­lin­gen 3- 2.

Men Norwich, der har luk­ket flest mål ind i Pre­mi­er Le­ague ( 20), tab­te pu­sten i an­den halv­leg.

Der­med krav­ler Newcast­le op til 18. plad­sen – to po­int ef­ter Bour­ne­mouth på den rig­ti­ge si­de af stregen. Omvendt går det ned ad bak­ke for Norwich, der ef­ter en flot start ik­ke har vun­det de se­ne­ste fi­re op­gør i Pre­mi­er Le­ague, og blot har tre po­int ned til Newcast­le på nedryk­nings­plad­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.