FCM- kvin­der gav Hypo smæk i Cham­pions Le­ague

BT - - SPORTEN -

CH. L., KVIN­DER, GRUP­PE­SPIL hvor østri­ger­nes man­ge fejl blev straff et hårdt.

Fra 24- 14 var det kun et spørgs­mål om sej­re­ns stør­rel­se, og Hypo- spil­ler­ne vir­ke­de i det me­ste af an­den halv­leg idé­for­lad­te i an­grebs­spil­let, alt imens kon­tra- må­le­ne ras­le­de ind hos gæ­ster­ne.

Fløj­en Tri­ne Øster­gaard før­te an i de hur­ti­ge op­løb, og hun blev kam­pens top­sco­rer med ni mål.

» Vi kom­mer ud i an­den halv­leg, står sam­men og vi­ser, at vi skal væ­re fo­ku­se­re­de he­le kam­pen, og så straff er vi dem ba­re på førstebøl­gen, « sag­de den væv­re fl øj eft er kam­pen til klub­bens hjem­mesi­de.

Det dan­ske mand­skabs ty­ske må­l­vog­ter, Sa­bi­ne Eng­lert, ma­ne­de dog til be­sin­dig­hed eft er stor­sej­ren.

» Det er selv­føl­ge­lig dej­ligt at vin­de med 12 mål, men man skal og­så hu­ske, at Hypo ik­ke er det hold, de var en­gang. Så det var en pligtsejr, « sag­de ty­ske­ren

I næ­ste run­de i Cham­pions Le­ague skal FC Midtjyl­land ud på en no­get van­ske­li­ge­re op­ga­ve. Her ven­ter den un­gar­ske klub Györi på ude­ba­ne. Og­så et af Eu­ro­pas stor­hold, men mod­sat Hypo Nie­deröster­reich har Györi sta­dig no­get at ha­ve sin stor­hed i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.