2,40

BT - - SPORTEN -

EL­FSBORG - NOR­RKÖPING SVE­RI­GE ALLS­VENSKAN, KLOK­KEN 19: 05 EL­FSBORG VIN­DER KAM­PEN

Sæ­so­nen er ik­ke gå­et helt som hå­bet for El­fsborg, men man vil gi­vet­vis jag­te fj er­de­plad­sen, som kan gi­ve eu­ro­pæ­isk spil, hvis po­ka­len bli­ver vun­det af en af me­dal­je­ta­ger­ne. De kan kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling imod fø­rer­hol­det Nor­rköping, som var spå­et en plads i bun­den, men har over­ra­sket alt og al­le. Den stør­ste for­kla­ring på Nor­rköpings suc­ces har væ­ret an­gri­be­ren Emir Kujovic med 19 mål, men han sid­der over med ka­ran­tæ­ne, hvil­ket er et kæm­pe tab for gæ­ster­ne. Uden ham hos gæ­ster­ne, skal El­fsborg ha­ve en god chan­ce for sejr.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.