1,95

BT - - SPORTEN -

ES­B­JERG - AAB DAN­MARK SU­PER­LIGA­EN, KLOK­KEN 19: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Det kun­ne godt lig­ne man­ge mål i aft enens kamp i Es­b­jerg. Vær­ter­nes for­svar er ik­ke pran­gen­de, og ene­ste cle­an she­et i sæ­so­nen kom så­le­des i en kamp, hvor AGF fejl­ag­tigt fi k et mål an­nul­le­ret. Nu skal de så op imod et hold, der rå­der over en skræm­men­de off en­siv, når tin­ge­ne kø­rer for dem - men som be­stemt hel­ler ik­ke har im­po­ne­ret de­fen­sivt og som og­så kun har et cle­an she­et i kam­pen, og det imod ræk­kens bund­prop fra Ho­bro. Spe­ci­elt AaB er tvun­get til at gå eft er sej­ren, hvil­ket bør åb­ne op for en un­der­hol­den­de kamp med mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.