Vil­le du dø lyk­ke­lig, hvis du dø­de i mor­gen?

BT - - DEBAT -

Ka­ren Thi­sted drøm­te en nat, at hun dø­de. Det var hun ik­ke ked af, for­di hun men­te, at hun hav­de le­vet li­vet fuldt ud. I bo­gen be­ret­ter hun om sit livs op- og ned­t­u­re; om at bli­ve dus med prins Hen­rik, om hvor­dan Lise Nør­gaard be­or­dre­de hen­de til at bli­ve skilt, om at væ­re i læ­re som bor­del­mut­ter og man­ge an­dre hi­sto­ri­er fra et rigt liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.