’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Mo­gen­sen, kom­men­ta­tor

Le­ve­dyg­tig­hed på ska­la fra 1- 5, hvor 5 er bedst: 2 De har en po­li­tik i mod­sæt­ning til f. eks. de Kon­ser­va­ti­ve. Men de to, de vil kapre stem­mer fra, DF og LA er jo og­så skar­pe og ram­mer de­res væl­ge­re midt i pan­den

De ram­mer for­nuf­tigt nok rent po­li­tisk. De har en po­li­tik i mod­sæt­ning til f. eks. de Kon­ser­va­ti­ve. Men de to, de vil kapre stem­mer fra, DF og LA er jo og­så skar­pe og ram­mer de­res væl­ge­re midt i pan­den. Så spørgs­må­let er, hvor man­ge væl­ge­re, der er til det mix. De skal stjæ­le fra Thu­le­sen. Men de stem­mer, Thu­le­sen har ta­get fra Ven­stre, sid­der jo løst. Så dem kan de må­ske godt få nog­le af. På den må­de er de fak­tisk og­så en trus­sel mod Ven­stre, og der er mu­lig­hed for at fi­ske. Men har de per­so­na­let til at få det solgt - det er tvivl­s­omt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.