TYR­KI­ET

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne har be­kræft et iden­ti­te­ten på den ene af de to selv­mord­s­bom­be­re, der an­greb den cen­tra­le ba­ne­gård i ty rker­nes ho­ved­stad Anka­ra 10. ok­to­ber og dræb­te 102 per­so­ner. I et in­ter­view for­tæl­ler pre­mi­er­mi­ni­ster Ah­met Da­vu­tog­lu, at der sta­dig ar­bej­des på at iden­ti­fi ce­re den an­den ger­nings­mand. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.