FI­LIP­PI­NER­NE

BT - - NYHEDER -

Mindst ni er ble­vet dræbt un­der ty fo­nen Kop­pus hær­gen i det nord­li­ge Fi­lip­pi­ner­ne. Myn­dig­he­der­ne fryg­ter dog, at dødstal­let kan sti­ge i takt med, at red­nings­mand­skab når frem til fl ere by­er og lands­by­er, der er ble­vet iso­le­ret, eft er at kom­mu­ni­ka­tions­linjer­ne er ble­vet af­skå­ret, og ve­je er ble­vet blo­ke­ret af jord­s­kred og væl­te­de træ­er. Ty­fo­nen ram­te lan­det tid­ligt søn­dag mor­gen lo­kal tid og fi k fl ere fl oder til at gå over de­res bre­der, men fl ere tu­sin­de ind­byg­ge­re var dog ble­vet evaku­e­ret i tide. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.