3x

BT - - TV -

TESS I 1800- tal­lets Eng­land må bon­depi­gen Tess san­de, at skøn­hed har sin pri s. Da hen­des fat­ti­ge sen­der Tess til at bo hos en fj ern slægt­ning i håb om en øko­no­misk ge­vinst. Det bli­ver star­ten på en om­tum­let til­væ­rel­se for Tess. KAR­RI­E­RE OG KÆR­LIG­HED Præ­sten Ca­sey står ved en skil­le­vej, hvor hun skal træff e et valg i for­hold til kar­ri­e­re og kær­lig­he­den.

Kl. 22.30

Kl. 21.00

Nast­as­sja Kin­ski.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.