Fru­stre­ren­de ske­let­te

BT - - ALKA SUPERLIGA - ’ GLEN- GA­TE’

Jess Thorup rå­ber FC Midtjyl­land­spil­ler­ne an - ik­ke på en ra­sen­de må­de, men be­stemt. Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen, Pio­ne Si­sto og de øv­ri­ge spil­le­re nik­ker gen­ken­den­de til, at de skal lø­be me­re mel­lem kæ­der­ne i sid­ste run­de af det in­ter­val- spil, som den tid­li­ge­re U21- land­stræ­ner er ved at fl øjte i gang ved gårs­da­gens træ­ning i Ikast. In­de i Jess Thorups ho­ved bli­ver der helt sik­kert og­så tænkt med Caps Lo­ck i bund, når tan­ker­ne kred­ser om det em­ne, som er helt umu­ligt for FC Midtjyl­land- træ­ne­ren at und­gå - kon­fl ik­ten mel­lem hans for­gæn­ger, Glen Rid­ders­holm, og hans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.