Er­mælet

BT - - ALKA SUPERLIGA -

TTIIRRSSDDAAGG 2 20.0 O. KOTKOTBOEBR E2R0 125015 FC Midtjyl­land. Han har skabt bå­de re­sul­ta­ter og bal­la­de med sin uku­e­lig tro på, at hans vej er den rig­ti­ge. Al­le­re­de som lil­le­put­træ­ner rej­ste han sig op på et mø­de i ama­tøraf­de­lin­gen og sag­de, at klub­ben var helt galt på den. Sam­me bil­le­de teg­ner sig af An­ker­sen. Han vil­le ha­ve mag­ten i Midtjyl- land. Det har han få­et.

Til­ba­ge fra de gla­de da­ge i DBU står nu et for­list for­hold mel­lem An­ker­sen og Rid­ders­holm, der så sent som for en må­ned si­den skrev be­ske­der til hin­an­den. En bit­ter krig er brudt ud i lys lue for om­ver­de­nen. Til­ba­ge står to per­so­ner, der vok­se- de hver de­res vej i kam­pen om suc­ces. Beg­ge føl­te, de­res må­de var den ene­ste rig­ti­ge. Sand­he­den la­der til at væ­re et sted imel­lem. Men in­tet æn­drer på, at An­ker­sen fi k nok af man­den, der hjalp ham ind i fod­bold­ver­de­nen. Og nu har Rid­ders­holm få­et nok af An­ker­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.