Tid­li­ge­re Ar­se­nal- spil­ler kon­fron­te­re­de Zla­tan

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 -

Zla­tan Ibra­him­ovic er

en helt i Mal­mø- by­de­len Ro­sen­gård og i Pa­ris. Men mod­stan­der­ne er ik­ke li­ge be­gej­stre­de for den al­dren­de an­gri­ber.

Så­le­des var den fran­ske ve­te­ran­for­sva­rer Se­ba­stien Squil­la­ci alt an­det end glad for mø­det for det sven­ske mu­skel­bundt, da han sam­men med Ba­stia tab­te 0- 2 til Zla­tan og PSG.

Sven­ske­ren score­de beg­ge mål og blev hyl­det, men Squil­la­ci, der tid­li­ge­re spil­le­de i Ar­se­nal, var ra­sen­de. Han op­søg­te Zla­tan og for­tal­te ham i kla­re ven­din­ger, hvad han men­te om ham.

» Du er en lort og in­gen stor fod­bold­spil­ler. Du må læ­re at vi­se respekt, « sag­de 35- åri­ge Squil­la­ci til sin yn­gre mod­stan­der i op­trin­net, som blev fan­get på vi­deo.

Dert er uklart præ­cist, hvad der ud­lø­ste den ver­ba­le kon­fron­ta- tion, men de to spil­le­re hav­de fle­re hår­de du­el­ler un­der­vejs i op­gø­ret. Zla­tan var alt an­det end im­po­ne­ret over Squil­la­ci.

» Er der no­gen, som kan få ham til at væ­re stil­le. Re­spect, my ass, « lød Zla­tans svar.

Ef­ter sej­ren fø­rer Pa­ris SaintGer­main nu den fran­ske tur­ne­ring med fem po­int ned til de nær­me­ste for­føl­ge­re, An­gers. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.