’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Leon An­drea­sen

Leon An­drea­sen blev søn­dag mat­chvin­der for sin ty­ske klub, Han­nover 96. Nu kan han bli­ve til­delt en ka­ran­tæ­ne. Det er det ty­ske fod­bold­me­die Ki­ck­er, der i går er­fa­re­de, at 32- åri­ge Leon An­drea­sen kan bli­ve straf­fet med ka­ran­tæ­ne for det mål, han score­de i we­e­ken­dens 1- 0- sejr over Fre­de­rik Sø­ren­sens FC Köln. Syv mi­nut­ter før pau­sen duk­ke­de den dan­ske midt­ba­ne­spil­ler op i straf­fes­parks­fel­tet og send­te bol­den i mål med sin høj­re arm - en udåd, han ef­ter­føl­gen­de selv er­kend­te.

» Der var klart hånd på bol­den. Jeg når kun at mær­ke, at der er et- el­le­ran­det, der ram­mer mig på ar­men, men det he­le går me­get hur­tigt, « sag­de Leon An­drea­sen ef­ter kam­pen iføl­ge ty­ske Bild. Der var klart hånd på bol­den. Jeg når kun at mær­ke, at der er et- el­le­ran­det, der ram­mer mig på ar­men, men det he­le går me­get hur­tigt

Må­let fik for­stå­e­ligt nok FC Köln til at pro­teste­re vold­somt bå­de un­der og ef­ter kam­pen. Trist » Det er trist, at vi i dag hav­de en hånd­bold­dom­mer til at døm­me kam­pen, « lød det iro­nisk fra FC Kölns sport­s­di­rek­tør, Jörg Sch­madt­ke, og nu er sa­gen så iføl­ge Ki­ck­er hav­net i det ty­ske fod­bold­for­bunds di­sci­pli­nær­ud­valg.

Her vil man gå i gang med at un­der­sø­ge, om Leon An­drea­sens ak­tion var så be­vidst usport­s­lig, at den dan­ske lands­holds­spil­ler bør straf­fes med ka­ran­tæ­ne.

Sker det, vil det ik­ke væ­re før­ste gang i Bun­des­liga­ens hi­sto­rie. Til­ba­ge i 2004 score­de den da­væ­ren­de ty­ske lands­holds­spil­ler, Oli­ver Ne­u­vil­le, med hån­den i en kamp for sin klub, Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Di­sci­pli­nær­ud­val­get vur­de­re­de den­gang, at ak­tio­nen var så usport­s­lig, at Ne­u­vil­le skul­le straf­fes med to spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.