Superliga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - – an­greb ( FCM) – kant ( FCM) bic – kant ( FCK) Ah­med Ya­sin – kant ( AGF) Lukas Spal­vis – an­greb ( AaB) Fi­lip Novak – for­svar ( FCM) Mak­sym Koval – må­l­mand ( OB) Alek­s­an­dar Cavric – kant ( AGF) Azer Bu­su­ladzic ( 2) – midt­ba­ne ( OB) Chri­sti­an Bas­so

Sve­ri­ge

ki­et g n

tien

ere)

spil­ler) Nor­ge ( 5 spil­le­re) Magnus Le­kven – midt­ba­ne ( Es­b­jerg) Mo­ham­med Fel­lah – midt­ba­ne ( Es­b­jerg) Tom Høg­li – for­svar ( FCK) Pål Kir­ke­vold – an­greb ( Ho­bro) El­ba­san Ras­ha­ni – kant ( Brønd­by)

Fin­land

Irak ( 1 spil­ler)

Li­tau­en ( 1 spil­ler) Po­len ( 2 spil­le­re) Pi­o­tr Parzyszek – an­greb ( Ran­ders) Pa­tryk Wo­lanski – må­l­mand ( FCM)

Tjek­ki­et ( 1 spil­ler) Slovaki­et ( 2 spil­le­re) Sta­nislav Lo­bot­ka – midt­ba­ne ( FCN) Mar­tin Du­brav­ka – må­l­mand ( Es­b­jerg)

Ukrai­ne ( 1 spil­ler) Ge­or­gi­en ( 2 spil­le­re) Ma­te Vatsadze – an­greb ( AGF) Davit Sk­hir­t­ladze – an­greb ( AGF)

Ser­bi­en ( 1 spil­ler)

Bos­ni­en- Herze­g­ovi­na ( 1 spil­ler) Kro­a­tien ( 4 spil­le­re) Di­no Mi­ka­novic – for­svar ( AGF) Jo­sip Elez – for­svar ( AGF) An­te Ru­kavi­na – an­greb ( Vi­borg) Ma­rik Sken­der – må­l­mand ( Søn­derjyske) Ugan­da ( 2 spil­le­re) Em­ma­nu­el Okwi – kant ( Søn­derjyske) Ro­bert Ka­ke­e­to – midt­ba­ne ( AaB) Ni­ge­ria ( 4 spil­le­re) Rilwan Has­san – kant ( FCM) Paul Onu­a­chu – an­greb ( FCM) Ba­ba­ji­de David – kant ( FCM) Al­ha­ji Gero – an­greb ( Vi­borg) Zim­bab­we ( 4 spil­le­re) Qu­in­cy An­ti­pas – an­greb ( Ho­bro) Ro­nald Pfum­bidzai – for­svar ( Ho­bro) Tana­ka Chin­y­a­ha­ra – midt­ba­ne ( Ho­bro) Silas Son­ga­ni – kant ( Søn­derjyd­ske) Syd­afri­ka ( 2 spil­le­re) Le­bo­gang Phi­ri – midt­ba­ne ( Brønd­by) Mand­la Ma­sango – kant ( Ran­ders)

Ca­mero­un ( 1 spil­ler) Fin­land ( 3 spil­le­re) Te­emu Puk­ki – an­greb ( Brønd­by) Tim Sparv – midt­ba­ne ( FCM) Juk­ka Rai­ta­la – for­svar ( FCN)

Bur­ki­na Fa­so ( 1 spil­ler)

Rusland ( 1 spil­ler)

Syd­korea ( 1 spil­ler)

Fi­lip­pi­ner­ne ( 1 spil­ler) Au­stra­li­en ( 3 spil­le­re) Musta­fa Ami­ni – midt­ba­ne ( Ran­ders) Ja­ck Dun­can – må­l­mand ( Ran­ders) Awer Ma­bil – kant ( FCM) » Jeg for­hør­te mig hos mi­ne kon­tak­ter i Kro­a­tien sidst i trans­fer­vin­du­et, og så blev An­te Ru­kavi­nas navn nævnt, eft er han var kom­met i over­skud i Di­na­mo Za­greb. Tid­li­ge­re på som­me­ren var han sta­dig en del af pla­ner­ne i Za­greb, og han er en spil­ler fra en helt an­den hyl­de, end dem vi nor­malt kan til­træk­ke. Så det var kun for­di, det var så sent i vin­du­et, at vi kun­ne hen­te ham. Men vi fi k ham til en for­nuft ig le­je­pris. « » Vi stod og mang­le­de en må­l­mand, da Mi­cha­el Fal­kes­gaard blev ska­det. Så fi k vi Mak­sym Koval til­budt fra en tysk agent, der sam­ar­bej­der med agen­ter i Ukrai­ne. Vo­res egen scout kend­te og­så Koval, så vi kig­ge­de nær­me­re på, om vi kun­ne hen­te ham. Hvis ik­ke han selv hav­de et bræn­den­de øn­ske om at kom­me til OB, hav­de vi nok ik­ke kun­net få ham. Selv­om dan­ske spil­le­re må­ske kan væ­re dy­re­re end uden­land­ske, var Koval ik­ke bil­lig at hen­te, for­di han kom­mer fra så stor en klub, som Dy­na­mo Kiev er i Ukrai­ne. «

Ca­mero­un

Li­tau­en

Po­len

Slovaki­et Bos­ni­en

Ser­bi­en

Syd­afri­ka

Ugan­da

Zim­bab­we

Ukrai­ne

Ge­or­gi­en

Rusland

Syd­korea

Fil­lip­pi­ner­ne

Au­stra­li­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.