Djoko­vic ud­rå­ber 2015 som kar­ri­e­rens bed­ste år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VER­DENS BED­STE TEN­NIS­SPIL­LER

er ik­ke i tvivl: 2015 var hans bed­ste sæ­son no­gen­sin­de.

Ni tur­ne­rings­sej­re her­un­der sej­re i tre af sæ­so­nens fi re Grand Slams. Det er ser­bi­ske Novak Djoko­vic’ ud­byt­te i 2015. En præ­sta­tion han selv kal­der den bed­ste i kar­ri­e­ren.

» Det har væ­ret det bed­ste år i mit liv. In­gen tvivl om det, « si­ger ver­den­set­te­ren, der i år kun­ne løft e vin­der­tro­fæ­et un­der Wim­b­ledon, US Open og Au­stra­li­an Open. Ene­ste ma­lurt i bæ­ge­ret var fi na­le­ne­der­la­get til Sta­nislas Wawrinka i French Open. 28- åri­ge Novak Djoko­vic har ind­til vi­de­re 10 Grand Slam- sej­re på cv’et, men har in­gen pla­ner om at gas­se ned.

» Jeg vil ik­ke la­de mig ri­ve med af suc­ce­sen, for jeg vil bli­ve ved med at spil­le på det­te ni­veau man­ge år frem­over. « Novak Djoko­vic mang­ler da og­så sta­dig en vig­tig ting i kar­ri­e­ren. Trods tre fi na­le­del­ta­gel­ser har ser­be­ren al­drig vun­det

French Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.