Mo­vistar op­ru­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

34- ÅRI­GE DA­NI MORENO

slut­ter sig til Mo­vistar og bli­ver der­med fj er­de nye mand på det stær­ke span­ske cy­kel­hold.

Da­ni Moreno har se­ne­st kørt tre sæ­so­ner for det rus­si­ske hold Team Ka­tusha. Da­ni Moreno har væ­ret pro­fes­sio­nel si­den 2004 og har fl ere fl ot­te re­sul­ta­ter på cv’et. Tre eta­pe­sej­re i Vu­el­ta a Es­paña og sej­re i en­dags­klas­si­ke­re som Giro del Pie­mon­te, GP Mi­gu­el In­du­rain og La Flè­che Wal­lon­ne er blandt spa­ni­e­rens stør­ste præ­sta­tio­ner. I 2011 var det dan­ske Chris An­ker Sø­ren­sen, der måt­te ka­pi­tu­le­re over for den span­ske kla­trer, som på 4. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña be­sej­re­de ’ Ok­sen fra Ham­mel’ med søl­le tre se­kun­der, og der­med vandt eta­pen.

Da­ni Moreno er ud­set til at væ­re mo­tor for Nairo Qu­in­ta­na og Alejan­dro Val­ver­de i de sto­re Grand Tours. Det lig­ner en so­lid for­stærk­ning for Mo­vistar, der al­le­re­de har off ent­lig­gjort an­sæt­tel­ser­ne af Car­los Be­tan­cur, Jor­ge Ara­cas og Nel­son Oli­vi­e­ra til den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.