LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS­HO­CK­EY ME­TAL­LIGA­EN, KLOK­KEN 19: 00 OVER 5,5 MÅL I KAM­PEN ENG­LAND CHAM­PIONS­HIP, KLOK­KEN 20: 45 RE­A­DING VIN­DER KAM­PEN

Søn­dag for­mid­dag kom Sve­ri­ge op ad bow­len som Dan­marks kom­men­de mod­stan­der til de to play- off - kam­pe, der en­de­ligt skal af­gø­re Dan­marks EMskæb­ne.

Od­ds­sæt­ter­ne rundt om­kring i ver­den vur­de­rer det helt åbent om hvem der ta­ger EM- plad­sen af Dan­mark og Sve­ri­ge, men Od­dset- spil­ler­ne er langt me­re op­ti­mi­stisk på de rød- hvi­des veg­ne.

Så­le­des er he­le 75 pro­cent af al­le ind­skud fal­det på dansk EM- del­ta­gel­se, mens 25 pro­cent alt­så tror på Sve­ri­ge.

» De dan­ske gam­b­le­re ser ud til at læg­ge vægt på, at Dan­mark over en år­ræk­ke har haft et rig­tig godt tag på sven­sker­ne og vun­det de se­ne­ste fi re land­skam­pe. Der­u­d­over har Dan­mark den for­del at slut­te af i Par­ken, så fol­ke­stem­nin­gen er pt. me­get po­si­tiv for Dan­marks EM- mu­lig­he­der, « si­ger HansHen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

IS­HO­CK­EY ME­TAL­LIGA­EN, KLOK­KEN 19: 00 RUNG­STED VIN­DER KAM­PEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.