1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Oden­se har over­ta­get Es­b­jergs rol­le som liga­ens ka­mi­ka­ze- hold. De snit­ter mageløse 7,89 mål pr. kamp så langt i sæ­so­nen, hvil­ket er et ud­slag af en dår­lig de­fen­siv og en off en­siv, som godt nok svin­ger me­get, men som på de go­de da­ge er frem­ra­gen­de. Her­lev er liga­ens dår­lig­ste hold, men de har dog sty rket off en­si­ven og få­et gang i målscor­in­gen. De to hold har al­le­re­de mød­tes tre gan­ge i sæ­so­nen - to gan­ge i po­ka­len og én gang i tur­ne­rin­gen - hvor der til­sam­men er sco­ret ik­ke fær­re end 25 gan­ge, så gan­ske fi nt od­ds på seks mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.