3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det sto­re kø­ben­havn­ske lo­ka­l­op­gør, som teg­ner helt åbent. I den om­vend­te kamp fre­dag blev det 2- 2 eft er en tæt kamp, og nu gæl­der det så re­tur­mø­det i Rø­d­ov­re. Si­den Rung­sted vend­te til­ba­ge til den bed­ste ræk­ke, har man vun­det tre af de seks kam­pe i Rø­d­ov­re, og selv om star­ten ik­ke har væ­ret den bed­ste i den­ne sæ­son, er po­ten­ti­a­let i trup­pen til me­get me­re end den nu­væ­ren­de 8. plads. Rø­d­ov­re der­i­mod har gjort det over for­vent­ning, men kan og­så fal­de sam­men som hjem­me mod Oden­se, så i en helt åben kamp gi­ver det me­ning at prø­ve 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.