2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en sløj start uden sej­re i de før­ste fi re kam­pe har Re­a­ding for al­vor fun­det ryt­men med seks sej­re i de sid­ste syv kam­pe, hvor det ene­ste ne­der­lag i den pe­ri­o­de er fal­det til et me­get stærkt Der­by- mand­skab. Helt så godt går det ik­ke for Ro­t­her­ham, der er næst­sidst i ræk­ken og er hårdt ramt af ska­der og ka­ran­tæ­ner til aft enens kamp, hvor man må und­væ­re op til fem spil­le­re på midt­ba­nen. Gæ­ster­ne kom­mer i tæt på stær­ke­ste op­stil­ling og bør kun­ne fort­sæt­te den fl ot­te sti­me af sej­re. Gå eft er ude­sej­ren til ak­ku­rat god­kendt od­ds.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.